Stemming

Motie Madlener over het afsluiten van het Nederlandse luchtruim voor opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen

28,7 %
71,3 %


CU

SGP

VVD

PvdD

CDA

PvdA

GL

Verdonk

SP

PVV

D66


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 79
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 3 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de NAVO weigert om de AWACS-vliegtuigen stiller te maken, ondanks vele verzoeken hiertoe van Nederlandse regering;

verzoekt de regering het Nederlandse luchtruim af te sluiten voor opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener


Motie Madlener over het afsluiten van het Nederlandse luchtruim voor opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen

2009-03-03
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-79.html