Wetsvoorstel 33801 - 11 november 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 februari 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport