Kamerstuk 33801-56

Motie van het lid De Graaf over het kunstmatig onderscheid tussen misdragingen en ernstige misdragingen in het sanctiebeleid

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-56.html
ID: 33801-56

10,0 %
90,0 %

SGP

VVD

CU

BONTES

D66

SP

PVV

50PLUS

GL

CDA

PvdD

PvdA


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering plannen heeft om bij «ernstige misdragingen» een sanctie toe te passen bij de verstrekking van bijstandsuitkeringen;

overwegende dat het onderscheid tussen misdragingen en ernstige misdragingen kunstmatig is en toch nog te veel vrijheid laat om misdragingen niet te sanctioneren;

verzoekt de regering, de term «ernstig» te schrappen en met betrekking tot het sanctiebeleid uit te gaan van misdragingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf