Kamerstuk 33801-7

Amendement van het lid Voortman over het schrappen van de kostendelersnorm.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 12 december 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-7.html
ID: 33801-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 12 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt: 25, eerste lid, 26.

II

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 1 vervalt onderdeel a.

2. Onder 1 komt onderdeel c als volgt te luiden:

  • c. Onderdeel g vervalt en onderdeel i wordt verletterd tot g.

3. Onder 1 komt onderdeel h te luiden:

  • h. het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c.

4. Onder 2 wordt in onderdeel b «onderdeel c,» vervangen door: onderdeel h.

III

Artikel I, onderdeel H, vervalt.

IV

Artikel I, onderdeel I, vervalt.

V

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

VI

Artikel I, onderdeel K, vervalt.

VII

Artikel I, onderdeel L, vervalt.

VIII

Artikel I, onderdeel M, vervalt.

IX

Artikel I, onderdeel N, vervalt.

X

Artikel I, onderdeel O, vervalt.

XI

Artikel I, onderdeel P, vervalt.

XII

Artikel I, onderdeel Q, vervalt.

XIII

Artikel I, onderdeel S, vervalt.

XIV

In artikel I, onderdeel V, vervallen onderdeel 1 en de aanduiding «2.» voor onderdeel 2.

XV

Artikel I, onderdeel BB, vervalt.

XVI

Artikel I, onderdeel EE, vervalt.

XVII

Artikel II, onderdeel B, vervalt.

XVIII

Artikel II, onderdeel C, vervalt.

XIX

Artikel II, onderdeel D, vervalt.

XX

Artikel II, onderdeel E, vervalt.

XXI

Artikel II, onderdeel H, vervalt.

XXII

Artikel II, onderdeel I, vervalt.

XXIII

Artikel III, onderdeel A, vervalt.

XXIV

Artikel III, onderdeel D, vervalt.

XXV

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

XXVI

Artikel V, onderdeel A, vervalt.

XXVII

Artikel V, onderdeel B, vervalt.

XXVIII

Artikel V, onderdeel C, vervalt.

XXIX

Artikel V, onderdeel F, vervalt.

XXX

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

XXXI

Artikel VI, onderdeel B, vervalt.

XXXII

Artikel VI, onderdeel D, vervalt.

XXXIII

Artikel VI, onderdeel F, vervalt.

XXXIV

Artikel VI, onderdeel G, vervalt.

XXXV

Artikel VI, onderdeel H, vervalt.

XXXVI

Artikel IX, onderdeel A, vervalt.

XXXVII

Artikel IX, onderdeel B, vervalt.

XXXVIII

Artikel IX, onderdeel C, vervalt.

XXXIX

Artikel IX, onderdeel D, vervalt.

XL

Artikel IX, onderdeel E, vervalt.

XLI

Artikel IX, onderdeel F, vervalt.

XLII

Artikel IX, onderdeel H, vervalt.

XLIII

Artikel XVI, onderdelen 2 tot en met 4, vervalt.

XLIV

Artikel XVII vervalt.

XLV

Artikel XVIII, eerste lid, vervalt.

XLVI

Artikel XIX vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de kostendelersnorm geschrapt, alsmede de met die norm verband houdende wetswijzigingen. Uitkeringen garanderen een minimumvoorzieningenniveau. Voor de bijstandsuitkering geldt eens te meer dat het een bestaansminimum garandeert. Kortingen hierop kunnen tot gevolg hebben dat betrokkenen niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast blijkt in veel gevallen, denk aan zorginitiatieven, dat het gezamenlijk delen van kosten een aanzienlijke kostenbesparing voor de samenleving betekent. Het kabinet roept hier juist expliciet toe op. Indiener acht de invoering van de kostendelersnorm dan ook ongewenst.

Voortman