Stemming

Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten

15,3 %
84,7 %


PvdA

VVD

BONTES

CU

SGP

CDA

50PLUS

PvdD

D66

SP

PVV

GL


Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER. 53

Voorgesteld 11 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in de praktijk van tegenprestatie en werken met behoud van uitkering steeds meer gevallen van verdringing voordoen;

constaterende dat het kabinet de mogelijkheden van het opleggen van een tegenprestatie wil verruimen;

verzoekt de regering om, een verdringingstoets voor gemeenten op te stellen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten

2014-02-10
Dossier: 33801
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-71.html