Stemming

Motie van het lid Voortman over maatregelen waardoor niemand onder het bestaansminimum terechtkomt

15,3 %
84,7 %


D66

PvdA

PvdD

CDA

CU

SGP

PVV

SP

50PLUS

VVD

GL

BONTES


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment geen alomvattend inzicht bestaat hoe de afzonderlijke financiële maatregelen zoals de toepassing van de kostendelersnorm zullen uitvallen voor mensen;

verzoekt de regering om, de precieze stapelingseffecten voor de afzonderlijke groepen in kaart te brengen en maatregelen te treffen dat niemand daadwerkelijk onder het bestaansminimum terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over maatregelen waardoor niemand onder het bestaansminimum terechtkomt

2014-02-06
Dossier: 33801
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-50.html