Kamerstuk 33801-71

Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 10 februari 2014
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-71.html
ID: 33801-71
Origineel: 33801-53

15,3 %
84,7 %

PvdD

PVV

CU

PvdA

CDA

GL

50PLUS

D66

SP

VVD

BONTES

SGP


Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER. 53

Voorgesteld 11 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in de praktijk van tegenprestatie en werken met behoud van uitkering steeds meer gevallen van verdringing voordoen;

constaterende dat het kabinet de mogelijkheden van het opleggen van een tegenprestatie wil verruimen;

verzoekt de regering om, een verdringingstoets voor gemeenten op te stellen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut