Kamerstuk 33801-45

Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat mantelzorgers worden uitgezonderd van de kostendelersnorm

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-45.html
ID: 33801-45

30,0 %
70,0 %

50PLUS

GL

PvdD

CU

D66

CDA

SGP

PvdA

BONTES

VVD

SP

PVV


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 6 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, wordt in artikel 22a, vijfde lid, voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent,.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in onderdeel 9 in het twaalfde lid, voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent,.

III

In artikel III, onderdeel A, wordt in onderdeel 3 in het zevende lid voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent,.

IV

In artikel V, onderdeel A, wordt in het zesde lid voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent,.

V

In artikel VI, onderdeel A, wordt in onderdeel 3 in het negende lid voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, verleent,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat mantelzorgers worden uitgezonderd van de kostendelersnorm. Indiener vindt het niet te rechtvaardigen dat mantelzorgers beboet zouden worden middels een korting op de uitkering. Temeer omdat de regering zegt te willen stimuleren dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen.

Karabulut