Kamerstuk 33801-57

Motie van het lid De Graaf over beslag laten leggen op bezittingen van de bijstandsfraudeur

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-57.html
ID: 33801-57

37,3 %
62,7 %

PvdA

CU

CDA

D66

PVV

VVD

PvdD

SP

BONTES

SGP

GL

50PLUS


Nr. 57 MOTIE VAN DE GRAAF

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in geval van bijstandsfraude waar sprake is van het overtreden van de vermogenstoets in de WWB te allen tijde beslag te laten leggen op bezittingen van de bijstandsfraudeur in binnen- en buitenland, alle kosten die deze operatie met zich meebrengt, te verhalen op de bijstandsfraudeur, en indien nodig verdragen welke de controle en beslaglegging belemmeren, te herzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf