Kamerstuk 33801-26

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 4 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-26.html
ID: 33801-26

18,7 %
81,3 %

PVV

CU

SGP

BONTES

GL

D66

PvdD

PvdA

50PLUS

VVD

CDA

SP


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 4 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

In artikel 10, eerste lid, wordt na »arbeidsinschakeling» ingevoegd:, waaronder begrepen een individueel re-integratiebudget,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen zelf kan worden ingezet om zo snel mogelijk in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voortman