Wetsvoorstel 34775-XVI - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Overig
Ter informatie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Ter informatie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering