Wetsvoorstel 33846 - 16 januari 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 juni 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2017A032697
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 maart 2018

Besluitenlijst 2017A032697
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-52

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 maart 2018

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2018A000278
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-52

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Schriftelijk overleg plannen: inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 30 januari 2018 te 14.00 uur.

19 januari 2018

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A0209312
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 augustus 2017. Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek - 33846-51

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Cultuur.

15 september 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A0432310
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan het dossier cultuur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

3 februari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet - 33846-49

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan het dossier cultuur.

18 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A048397
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten - 33846-47

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Boeken d.d. 14 april 2015.

3 april 2015

Besluitenlijst 2014A048397
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de bibliotheekvoorziening voor leesgehandicapten - 33846-48

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Boeken d.d. 14 april 2015.

3 april 2015

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2014A0483414
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten - 33846-47

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 februari a.s. te 10.00 uur.

23 januari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2013A051567
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2014. Aanbieding onderzoek e-content openbare bibliotheken - 33846-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij behandeling van het wetsvoorstel stelsel openbare

15 mei 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A051539
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33846-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

27 maart 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State