Wetsvoorstel 33846 - 16 januari 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 juni 2014
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State