Wetsvoorstel 33846 - 16 januari 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 juni 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State