Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken

14,0 %
86,0 %


SGP

D66

PvdD

GrBvK

GL

SP

PVV

PvdA

CDA

CU

Van Vliet

50PLUS/Klein

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 5 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Er is tenminste één openbare lokale bibliotheek in elke gemeente van Nederland en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. In het tweede lid wordt «Zij» vervangen door: De partijen genoemd in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in iedere gemeente in ieder geval één bibliotheekvestiging aanwezig is die functioneert als volwaardige bibliotheek (en daarmee voldoet aan de vereisten van artikelen 4 en 5).

Hiermee wordt de verdere kaalslag op bibliotheken een halt toegeroepen. Het aantal bibliotheken neemt helaas snel af: van circa 1.100 vestigingen naar circa 800 vestigingen. Met dit amendement wordt een minimumaanbod gewaarborgd voor alle inwoners van Nederland.

Jasper van Dijk


Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken

2014-06-05
Dossier: 33846
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-42.html