Kamerstuk 33846-22

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk over muziek.

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-22.html
ID: 33846-22

42,0 %
58,0 %

SP

Van Vliet

50PLUS/Klein

SGP

PVV

CDA

GrBvK

GL

D66

PvdA

VVD

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdD


Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MONASCH EN JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 5, onderdeel e, wordt aan het slot ingevoegd:, waaronder muziek.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om de functie van de bibliotheek vast te leggen op het gebied van muziek. In Nederland is in de loop van jaren een unieke collectie aan cd’s en een bijbehorende catalogus met achtergrondinformatie opgebouwd door de Centrale discotheek in Rotterdam. Dit materiaal en deze kennis worden verspreid door middel van de website www.muziekweb.nl en speciale computers bij bibliotheken, daarnaast worden via de bibliotheken cd’s uitgeleend. Deze dienst biedt een belangrijke aanvulling op commerciële diensten voor de verspreiding van muziek en wordt ook door de muziekindustrie zelf gewaardeerd. Ook in de toekomst is er een publiek belang bij het in contact brengen van bibliotheekbezoekers met muziek.

Monasch J. van Dijk