Stemming

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen van de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken.

14,0 %
86,0 %


PvdD

CDA

SGP

VVD

PVV

Van Vliet

GL

GrBvK

PvdA

D66

SP

50PLUS/Klein

50PLUS/Baay-Timmerman

CU


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1, eerste lid, onder c, wordt na de zinsnede «voor een ieder toegankelijke» een zinsnede toegevoegd, luidende: en over een door de beroepsgroep erkende certificering beschikkende.

Toelichting

Dit amendement regelt dat iedere openbare bibliotheek een gecertificeerde bibliotheek is. De certificeringsnorm Openbare Bibliotheken, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), wordt hiermee een wettelijk vereiste voor de erkenning van bibliotheken. Hiermee wordt de kwaliteit van het bibliotheekwerk gewaarborgd.

J. van Dijk


Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen van de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken.

2014-05-15
Dossier: 33846
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-20.html