Stemming

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen van de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken.

14,0 %
86,0 %


CDA

CU

SGP

VVD

Van Vliet

GL

PvdA

SP

PvdD

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

D66

50PLUS/Klein


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1, eerste lid, onder c, wordt na de zinsnede «voor een ieder toegankelijke» een zinsnede toegevoegd, luidende: en over een door de beroepsgroep erkende certificering beschikkende.

Toelichting

Dit amendement regelt dat iedere openbare bibliotheek een gecertificeerde bibliotheek is. De certificeringsnorm Openbare Bibliotheken, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), wordt hiermee een wettelijk vereiste voor de erkenning van bibliotheken. Hiermee wordt de kwaliteit van het bibliotheekwerk gewaarborgd.

J. van Dijk


Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2014-05-15
Dossier: 33846
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-20.html