Kamerstuk 33846-37

Motie van het lid Keijzer over de algemene maatregel van bestuur over een buurtinitiatiefrecht

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 3 juni 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-37.html
ID: 33846-37

51,3 %
48,7 %

VVD

PvdD

CU

CDA

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

PVV

Van Vliet

SP

PvdA

D66

GrBvK

50PLUS/Klein


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat via een algemene maatregel van bestuur een buurtinitiatiefrecht geïntroduceerd wordt in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

roept de regering op om in de op te stellen algemene maatregel van bestuur in te gaan op de mogelijkheid van het regelen van:

  • welke eisen gelden voor het door ingezetenen en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken van het college;

  • op welke wijze en aan de hand van welke criteria de effecten worden geëvalueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer