Stemming

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het samvoegen van lidmaatschappen fysieke en digitale bibliotheek.

22,0 %
78,0 %


CDA

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

50PLUS/Klein

GrBvK

SP

PvdA

CU

D66

Van Vliet

PVV

PvdD

SGP


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJK

15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12, tweede lid, wordt de zinsnede «kan het gebruik van een fysieke voorziening, de digitale voorziening of beide voorzieningen omvatten» vervangen door: omvat het gebruik van een fysieke voorziening welke gedeeltelijk of geheel wordt gefinancierd door de gemeente waar de ingezetene is ingeschreven, en de digitale voorzieningen

Toelichting

Aan het lidmaatschap van de digitale bibliotheek wordt automatisch lidmaatschap van de lokale bibliotheek gekoppeld. De lokale bibliotheek heeft een ledenadministratie, waar lidmaatschap van de digitale bibliotheek aan gekoppeld kan worden. Deze koppeling voorkomt het optuigen van een geheel nieuwe administratie rondom het digitaal lidmaatschap.

Van Dijk


Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2014-05-15
Dossier: 33846
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-23.html