Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Monasch over de invulling van de vijf bibliotheekfuncties

52,0 %
48,0 %


CU

GL

CDA

D66

Van Vliet

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdD

SGP

GrBvK

50PLUS/Klein

VVD

PVV

PvdA


Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN MONASCH

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nieuwe bibliotheekwet vijf functies worden omschreven waaraan de bibliotheek moet voldoen;

van mening dat het goed is als gemeenten en bibliotheken een gezamenlijke visie formuleren op deze functies, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke behoeftes;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG te bezien of in de handreiking van de VNG voor bibliotheken aanwijzingen kunnen worden opgenomen voor het overleg tussen de gemeente en de bibliotheek over de invulling van de vijf functies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Monasch


Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2014-06-03
Dossier: 33846
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-35.html