Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Monasch over de invulling van de vijf bibliotheekfuncties

52,0 %
48,0 %


CU

Van Vliet

PVV

PvdA

GrBvK

GL

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

CDA

SP

D66

VVD

SGP


Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN MONASCH

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nieuwe bibliotheekwet vijf functies worden omschreven waaraan de bibliotheek moet voldoen;

van mening dat het goed is als gemeenten en bibliotheken een gezamenlijke visie formuleren op deze functies, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke behoeftes;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG te bezien of in de handreiking van de VNG voor bibliotheken aanwijzingen kunnen worden opgenomen voor het overleg tussen de gemeente en de bibliotheek over de invulling van de vijf functies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Monasch


Motie van de leden Bergkamp en Monasch over de invulling van de vijf bibliotheekfuncties

2014-06-03
Dossier: 33846
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-35.html