Kamerstuk 33846-27

Amendement van de leden Bisschop en Keijzer over het interbibliothecaire leenverkeer.

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-27.html
ID: 33846-27

50,7 %
46,4 %

VVD

VVD

PvdA

CU

SP

PVV

VVD

SP

VVD

PVV

VVD

SP

D66

PvdA

D66

PvdA

PvdA

VVD

SP

PVV

CDA

GrBvK

VVD

SP

PvdA

PvdA

CU

SP

PvdA

PvdD

PvdA

CDA

VVD

SP

VVD

PvdA

VVD

PvdA

GL

PvdA

PvdA

D66

CDA

VVD

PVV

PvdA

VVD

D66

PvdA

CU

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

SGP

VVD

VVD

VVD

SP

PvdA

PVV

PvdA

PvdA

PvdA

CU

PVV

VVD

CDA

D66

GrBvK

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

SP

CDA

GL

Van Vliet

PvdA

VVD

PvdA

D66

VVD

VVD

VVD

PVV

VVD

VVD

VVD

50PLUS/Klein

CDA

D66

PvdA

SGP

PvdA

PvdA

D66

PvdA

VVD

PvdA

CU

PVV

SP

VVD

PvdA

D66

D66

PvdD

SP

PvdA

VVD

PVV

VVD

VVD

PvdA

VVD

VVD

VVD

SP

PvdA

VVD

PVV

VVD

VVD

D66

PvdA

D66

SGP

CDA

VVD

VVD

VVD

PVV

VVD

VVD

VVD

PVV

GL

SP

CDA

PvdA

CDA

GL

SP

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

SP


Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN KEIJZER

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een voorziening die geen onderdeel uitmaakt van een lokale bibliotheek en die zich richt op het ter beschikking stellen van fysieke werken ten behoeve van gebruikers kan eveneens deelnemen aan het interbibliothecaire leenverkeer indien deze voorziening voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 8, onderdelen a, d en e.

Toelichting

In kleine gemeenten of landelijke gebieden kan een uitleenpunt een waardevolle aanvulling bieden op de voorzieningen in een gemeenschap. In bepaalde gemeenten maakt deze voorziening echter geen onderdeel uit van de lokale bibliotheek en bestaat dus enkel een uitleenfunctie. Het wetsvoorstel verhindert dat deze voorziening deelneemt aan het interbibliothecaire leenverkeer, aangezien hiervoor vereist is dat de voorziening – al dan niet zelfstandig – voldoet aan alle functies van de lokale bibliotheek. Deze functies zijn echter niet op alle plaatsen even relevant. Dit amendement regelt daarom dat een voorziening die een compactere functie heeft dan de lokale bibliotheek en die geen onderdeel vormt van een lokale bibliotheek kan deelnemen aan het interbibliothecaire leenverkeer, mits voldaan wordt aan basale eisen die nodig zijn om op adequate wijze aan het leenverkeer te kunnen deelnemen.

Bisschop Keijzer