Kamerstuk 33846-18

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen dat een openbare bibliotheek een ontmoetingsplaats is

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-18.html
ID: 33846-18

12,7 %
87,3 %

GrBvK

PvdA

SGP

GL

Van Vliet

50PLUS/Klein

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

CDA

VVD

D66

SP

PvdD


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt, onder het vervallen van «en» aan het einde van onderdeel d en onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. het bieden van een ontmoetingsplaats rond bovengenoemde functies.

Toelichting

Aan de genoemde vijf bibliotheekfuncties wordt toegevoegd: Een bibliotheekvoorziening biedt een ontmoetingsplek. De functie van openbare en laagdrempelige ontmoetingsplek wordt steeds belangrijker, als een plek om huiswerk te maken en te studeren, als werkplek voor zzp’ers en flexwerkers, als ontmoetingsplek voor bijeenkomsten, etc. Met dit amendement wordt deze functie wettelijk geborgd.

J. van Dijk