Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over een landelijke bibliotheekpas voor alle openbare bibliotheken én de Koninklijke Bibliotheek

98,7 %
1,3 %


PvdD

Van Vliet

GrBvK

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

PVV

VVD

D66

CU

CDA

SP

SGP

PvdA


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de openbare bibliotheken sinds enige tijd werken aan een landelijke bibliotheekpas, waarmee gebruikers toegang zullen krijgen tot collecties en diensten van alle Nederlandse openbare bibliotheken;

overwegende dat deze pas aan meerwaarde en gebruiksgemak voor de gebruikers wint, indien deze ook gebruikt kan worden voor de toegang tot de digitale diensten van de Koninklijke Bibliotheek;

verzoekt de regering, zich met de bibliotheekbranche en de Koninklijke Bibliotheek in te spannen voor een landelijke bibliotheekpas die de gebruiker toegang verleent tot de fysieke en digitale collectie en diensten van alle openbare bibliotheken en van de Koninklijke Bibliotheek, en de Kamer medio 2015 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over een landelijke bibliotheekpas voor alle openbare bibliotheken én de Koninklijke Bibliotheek

2014-06-03
Dossier: 33846
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-38.html