Kamerstuk 33846-24

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-24.html
ID: 33846-24

47,3 %
52,7 %

CU

D66

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

Van Vliet

VVD

PVV

CDA

SGP

PvdA

PvdD

SP

50PLUS/Klein


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MONASCH EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 13 wordt «, tenzij het college van burgemeester en wethouders of het bestuurscollege heeft besloten dat een geldelijke bijdrage wordt geheven. De contributie of andere geldelijke bijdrage bedraagt ten hoogste de helft van de contributie of andere geldelijke bijdrage die wordt geheven van personen die achttien jaren of ouder zijn.» vervangen door een punt.

Toelichting

Het doel van dit amendement is te waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Op dit moment hebben gemeenten al de mogelijkheid om aan jongeren een contributie op te leggen van maximaal de helft van de contributie voor volwassenen. De praktijk leert dat een zeer beperkt aantal gemeenten hier gebruik van maakt en dan ook nog alleen om 16- en 17-jarigen te laten wennen aan de contributie als ze 18 geworden zijn.

Om te voorkomen dat er in de toekomst financiële drempels opgeworpen ontstaan, doordat financiële gaten gedekt worden met contributie voor jongeren en omdat er nu geen behoefte aan blijkt wordt deze mogelijkheid met dit amendement uit de wet geschrapt.

Monasch J. van Dijk