Stemming

Motie van het lid Keijzer over de algemene maatregel van bestuur over een buurtinitiatiefrecht

51,3 %
48,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

PvdD

PVV

SP

GrBvK

CDA

Van Vliet

50PLUS/Klein

GL

VVD

CU

PvdA

SGP

D66


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat via een algemene maatregel van bestuur een buurtinitiatiefrecht geïntroduceerd wordt in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

roept de regering op om in de op te stellen algemene maatregel van bestuur in te gaan op de mogelijkheid van het regelen van:

  • welke eisen gelden voor het door ingezetenen en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken van het college;

  • op welke wijze en aan de hand van welke criteria de effecten worden geëvalueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2014-06-03
Dossier: 33846
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-37.html