Stemming

Motie van het lid Keijzer over de algemene maatregel van bestuur over een buurtinitiatiefrecht

51,3 %
48,7 %


GrBvK

GL

PvdA

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdD

CDA

SP

PVV

50PLUS/Klein

VVD

SGP

CU

Van Vliet


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat via een algemene maatregel van bestuur een buurtinitiatiefrecht geïntroduceerd wordt in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

roept de regering op om in de op te stellen algemene maatregel van bestuur in te gaan op de mogelijkheid van het regelen van:

  • welke eisen gelden voor het door ingezetenen en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken van het college;

  • op welke wijze en aan de hand van welke criteria de effecten worden geëvalueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Motie van het lid Keijzer over de algemene maatregel van bestuur over een buurtinitiatiefrecht

2014-06-03
Dossier: 33846
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-37.html