Kamerstuk 33846-5

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het waarborgen van een minimumaanbod van bibliotheken

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 30 januari 2014
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-5.html
ID: 33846-5
Wijzigingen: 33846-42

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 30 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Er is tenminste één openbare lokale bibliotheek in elke gemeente van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. In het tweede lid wordt «Zij» vervangen door: De partijen genoemd in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in iedere gemeente in ieder geval één bibliotheekvestiging aanwezig is die functioneert als volwaardige bibliotheek (en daarmee voldoet aan de vereisten van artikelen 4 en 5).

Hiermee wordt de verdere kaalslag op bibliotheken een halt toegeroepen. Het aantal bibliotheken neemt helaas snel af: van circa 1100 vestigingen naar circa 800 vestigingen. Met dit amendement wordt een minimumaanbod gewaarborgd voor alle inwoners van Nederland.

Jasper van Dijk