Wetsvoorstel 35000-VIII - 18 september 2018
Indieners: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 december 2018
Status: Aangenomen
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Inbreng verslag schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Presidium
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)