Kamerstuk 35000-VIII-187

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 4 juni 2019
Indiener(s): Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-187.html
ID: 35000-VIII-187

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. Dit verslag wordt aan u gestuurd conform artikel 18 van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. In het verslag blikt het CvTE terug op de taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2018. Tevens beschrijft het CvTE hoe het afgelopen jaar vorm is gegeven aan het bereiken van meer transparantie over de werkwijze van het CvTE en hoe gewerkt wordt aan het vergroten van de betrokkenheid van onder andere docenten in het voortgezet onderwijs. Hiermee verstevigt het CvTE het draagvlak voor de centraal examens.

Daarnaast laat ik u via deze weg weten dat ik middels de brief Visie toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2 gereageerd heb op de commissiebrief3 Aanbieding rapport «Een volwaardig schoolexamen» van Commissie Kwaliteit Schoolexaminering.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob