Kamerstuk 35000-VIII-135

Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 3 december 2018
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-135.html
ID: 35000-VIII-135

32,7 %
67,3 %

D66

PvdD

50PLUS

SGP

FVD

PvdA

CU

GL

DENK

PVV

VVD

CDA

SP


Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan de ene kant nepnieuws en gratis content toeneemt, terwijl aan de andere kant kwalitatieve onderzoeksjournalistiek steeds verder onder druk staat;

verzoekt de regering, naast de intensivering voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij de Voorjaarsnota te komen tot een verhoging van de huidige fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul