Kamerstuk 35000-VIII-125

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 3 december 2018
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-125.html
ID: 35000-VIII-125

34,0 %
66,0 %

VVD

CDA

D66

PvdA

CU

FVD

50PLUS

SGP

DENK

SP

GL

PVV

PvdD


Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen;

overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak;

overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul