Kamerstuk 35000-VIII-40

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk;

overwegende dat de subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleert leerwerkplekken aan te bieden en studenten de kans biedt relevante praktijkervaring op te doen;

constaterende dat er tot 2023 budget voor de subsidieregeling praktijkleren is gereserveerd op de OCW-begroting, maar dat leerbedrijven nog in onzekerheid zitten of de subsidieregeling na 2019 wordt verlengd en zij hierdoor mogelijk terughoudend zijn in het aanbieden van leerwerktrajecten;

verzoekt de regering, de subsidieregeling praktijkleren vast te leggen tot 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Kuik

Kwint

Bisschop

Bruins

Beertema

Özdil

Van den Hul

Van Raan