Kamerstuk 35000-VIII-14

Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 17 oktober 2018
Indiener(s): Peter Kwint , Michiel van Nispen
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-14.html
ID: 35000-VIII-14

12,0 %
88,0 %

50PLUS

SGP

PvdD

CU

GL

FVD

PVV

SP

CDA

DENK

VVD

D66

PvdA


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN VAN NISPEN

Ontvangen 17 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 32.200 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners van dit amendement beogen extra te investeren in het onderwijs, met als doel meer en beter bewegingsonderwijs te financieren, ter dekking van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (Kamerdossier 34 420). De kosten van dat wetsvoorstel, waarmee 3 uur gym van een (ALO-opgeleide) vakleerkracht op basisscholen de norm wordt, lopen jaarlijks op en worden geraamd op structureel 275,4 miljoen euro. Zie de regel «Personeelslasten vakleerkrachten» in tabel 5.7 van het onderzoek «Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten» van Regioplan en het Mulier Instituut. Dekking van dit amendement vindt plaats door middels een amendement bij de SZW-begroting (Kamerdossier 35 000 XV) het lage-inkomensvoordeel met 32,2 miljoen euro te verlagen.

Kwint Van Nispen