Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot de procedurevergadering na het reces
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Ter informatie
Ter informatie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)