Kamerstuk 35000-VIII-34

Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 1 november 2018
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-34.html
ID: 35000-VIII-34

14,7 %
85,3 %

CDA

FVD

SP

GL

D66

CU

SGP

PvdA

50PLUS

PVV

VVD

PvdD

DENK


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de politieke en ideologische neutraliteit in het geding is binnen het onderwijs;

constaterende dat het onderwijs zich louter dient te richten op het overbrengen van kritisch denkvermogen zonder enige vorm van politieke en ideologische vooringenomenheid;

van mening dat ouders, leerlingen en studenten nu niet de mogelijkheid hebben om melding te maken van onderwijzers, leraren en docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie;

verzoekt de regering, een meldpunt in te richten waar ouders, leerlingen en studenten melding kunnen maken van gevallen van politieke indoctrinatie door onderwijzers, leraren, docenten en hoogleraren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema