Kamerstuk 35000-VIII-123

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 3 december 2018
Indiener(s): Peter Kwint , Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-123.html
ID: 35000-VIII-123

32,7 %
67,3 %

GL

DENK

PvdD

PVV

FVD

CDA

VVD

50PLUS

D66

SGP

SP

PvdA

CU


Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onderzoek wordt gedaan naar de toekomst van lokale en streekomroepen;

overwegende dat meerdere streekomroepen al in 2019 dreigen om te vallen en er dus niet gewacht kan worden op de uitkomsten van het onderzoek;

overwegende dat lokale omroepen en streekomroepen essentieel zijn in een goed functionerende lokale democratie;

verzoekt de regering in overleg met de NLPO en VNG in afwachting van het advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur te zorgen voor oplossingen zodat geen streekomroepen omvallen en de vorming van professionele streekomroepen wordt versterkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kwint

Van den Hul