Kamerstuk 35000-VIII-108

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 19 november 2018
Indiener(s): Lodewijk Asscher (PvdA), Peter Kwint
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-108.html
ID: 35000-VIII-108

61,3 %
38,7 %

FVD

CDA

VVD

CU

DENK

GL

50PLUS

PvdA

PVV

SP

SGP

PvdD

D66


Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is;

constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals;

constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn;

van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet;

verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Kwint