Kamerstuk 35000-VIII-93

Motie van het lid Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 19 november 2018
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Fleur Agema (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Martin Bosma (PVV), Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-93.html
ID: 35000-VIII-93

14,7 %
85,3 %

FVD

PvdD

GL

VVD

SGP

CDA

DENK

SP

CU

D66

PvdA

PVV

50PLUS


Nr. 93 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de blokkadeactie op de A7 ervoor gezorgd heeft dat de sinterklaasintocht te Dokkum vorig jaar ongestoord doorgang kon vinden;

constaterende dat hiermee een grote dienst is bewezen aan onze volkscultuur;

verzoekt de Minister voor Cultuur, zich in te zetten voor een officiële erkenning van Jenny Douwes en de heroïsche blokkeerfriezen, in de vorm van een prijs of een lintje,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma

Wilders

Agema

Beertema

Fritsma