Wetsvoorstel 35300-VIII - 17 september 2019
Indieners: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een notaoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Presidium
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een schriftelijk overleg
Amendement
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Brief regering
Verslag
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Agenderen - ad hoc-besluitvorming
Amendement
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)