Kamerstuk 35300-VIII-194

Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-194.html
ID: 35300-VIII-194

98,0 %
2,0 %

Van Haga

PvdD

PvdA

DENK

GL

D66

PVV

SGP

CU

Groep Krol/vKA

VVD

50PLUS

FvD

SP

CDA


Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat scholen regionaal de opdracht hebben een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden;

overwegende dat de Minister op dit moment slechts waarneemt of er een divers aanbod van brugklassen is;

verzoekt de regering, in samenwerking met gemeenten meer regie te voeren op een divers aanbod van verschillende typen brugklassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen