Kamerstuk 35300-VIII-193

Motie van het lid Westerveld over duidelijke communicatie over de vervallen mondkapjesverplichting in het leerlingenvervoer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-193.html
ID: 35300-VIII-193

62,0 %
38,0 %

Groep Krol/vKA

FvD

CDA

PVV

50PLUS

SP

GL

PvdD

CU

DENK

Van Haga

PvdA

VVD

SGP

D66


Nr. 193 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse ouders en de Minister van Gehandicaptenzaken aangeven dat kinderen die vanwege hun beperking geen mondkapje kunnen dragen, de afgelopen weken zijn geweigerd door vervoerders;

constaterende dat kinderen met een beperking hierdoor niet naar school kunnen en verder uitgesloten worden van de samenleving en dit in strijd is met het VN-verdrag Handicap;

constaterende dat vanaf 1 juli de eis om mondkapjes te dragen in het leerlingenvervoer verdwijnt, maar in het reguliere openbaar vervoer wordt gehandhaafd;

overwegende dat dit voor onduidelijkheid kan zorgen onder vervoerders;

verzoekt de regering om duidelijk naar de vervoerssector te communiceren dat leerlingen in het leerlingenvervoer vanaf 1 juli geen mondkapje meer hoeven te dragen en dus niet geweigerd kunnen worden;

verzoekt de regering tevens, er ook op toe te zien dat er voldoende beschermingsmiddelen en -materialen zijn voor bestuurders en begeleiders in het leerlingenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld