Kamerstuk 35300-VIII-205

Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020


84,7 %
15,3 %

PvdD

50PLUS

VVD

D66

CU

Groep Krol/vKA

CDA

FvD

GL

Van Haga

SGP

PVV

DENK

SP

PvdA


Nr. 205 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 204

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat stagediscriminatie nog steeds een hardnekkig probleem is;

constaterende dat er maar weinig meldingen gedaan zijn via het meldpunt stagediscriminatie en dat bij één leerbedrijf naar aanleiding van een melding via het meldpunt de erkenning van leerbedrijf ingetrokken is;

verzoekt de regering, met scholen, politie en het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan om het doen van aangifte zo laagdrempelig mogelijk te maken;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij door SBB geconstateerde discriminatie het slachtoffer maximaal wordt ondersteund zodat – wanneer het slachtoffer dit wil – er door het slachtoffer aangifte wordt gedaan en een klacht wordt ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van den Hul

Van den Berge

Kuik

Smals

Van Meenen