Kamerstuk 35300-VIII-201

Motie van het lid Öztürk over mysteryguests inzetten om stagediscriminatie te bestrijden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-201.html
ID: 35300-VIII-201

31,3 %
68,7 %

FvD

50PLUS

PvdD

SP

VVD

GL

D66

DENK

Groep Krol/vKA

PVV

PvdA

Van Haga

CDA

SGP

CU


Nr. 201 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat landelijk onderzoek laat zien dat mbo-studenten met een migratieachtergrond vaker moeten solliciteren naar een stageplek;

overwegende dat verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam, al sinds 2019 mysteryguests hebben ingezet om discriminatie te signaleren;

van mening dat alles in het werk gesteld dient te worden om stagediscriminatie tegen te gaan;

verzoekt de regering, om het instrument mysteryguest in te zetten om stagediscriminatie bij leerbedrijven te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk