Kamerstuk 35300-VIII-180

Motie van het lid Westerveld over een oplossing voor leerlingen die verspreid over meerdere jaren vakken afsluiten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 13 mei 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-180.html
ID: 35300-VIII-180

47,3 %
52,7 %

CU

SP

Van Haga

SGP

FvD

CDA

PVV

50PLUS

PvdA

GL

PvdD

VVD

DENK

D66

Groep Krol/vKA


Nr. 180 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een vierde herkansingsmogelijkheid biedt voor kandidaten die dit jaar opgaan voor het diploma;

constaterende dat er ook leerlingen zijn die verspreid over meerdere jaren vakken afsluiten via een certificaat en er voor hen geen herkansingsmogelijkheid is;

constaterende dat dit een kleine groep leerlingen in problemen kan brengen, bijvoorbeeld als ze opgaan voor meerdere certificaten of de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt;

verzoekt de regering, om te zoeken naar een oplossing, zodat deze groep leerlingen niet onnodig gedupeerd gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld