Kamerstuk 35300-VIII-197

Motie van de leden Kuik en Van Meenen over jongeren onder de 18 voorrang geven bij het krijgen van fysiek onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-197.html
ID: 35300-VIII-197

100,0 %
0,0 %

50PLUS

Van Haga

SP

CU

Groep Krol/vKA

GL

SGP

FvD

DENK

CDA

PvdA

PVV

D66

PvdD

VVD


Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN VAN MEENEN

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren onder de 18 in het voortgezet onderwijs weer naar school kunnen maar dit voor jongeren onder de 18 op het mbo niet geldt;

constaterende dat praktijkonderwijs de kern van het mbo is en het gebrek hieraan voor achterstanden zorgt op het mbo;

overwegende dat onderwijs op afstand voortbouwt op een bekendheid en een relatie die ontbreekt bij nieuwe studenten;

verzoekt het kabinet, in overleg te gaan met de mbo-sector hoe recht gedaan kan worden aan de positie van jongeren onder de 18 in het mbo en hun in ieder geval voorrang te geven bij het krijgen van het fysieke onderwijs vanaf september,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Van Meenen