Stemming

Motie van het lid Öztürk over mysteryguests inzetten om stagediscriminatie te bestrijden

31,3 %
68,7 %


PvdA

SP

CU

DENK

GL

PVV

VVD

FvD

50PLUS

SGP

Van Haga

Groep Krol/vKA

CDA

PvdD

D66


Nr. 201 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat landelijk onderzoek laat zien dat mbo-studenten met een migratieachtergrond vaker moeten solliciteren naar een stageplek;

overwegende dat verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam, al sinds 2019 mysteryguests hebben ingezet om discriminatie te signaleren;

van mening dat alles in het werk gesteld dient te worden om stagediscriminatie tegen te gaan;

verzoekt de regering, om het instrument mysteryguest in te zetten om stagediscriminatie bij leerbedrijven te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over mysteryguests inzetten om stagediscriminatie te bestrijden

2020-06-30
Dossier: 35300-VIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-201.html