Kamerstuk 35300-VIII-203

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over alle VO-scholen volledig open laten gaan na de zomervakantie (35300-VIII-190)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-203.html
ID: 35300-VIII-203

42,7 %
57,3 %

VVD

GL

PVV

FvD

DENK

D66

SP

Van Haga

CDA

CU

PvdD

Groep Krol/vKA

50PLUS

PvdA

SGP


Nr. 203 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 190

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet, op basis van het advies van het OMT, heeft geconcludeerd dat ook de VO-scholen na de vakantie weer volledig open kunnen,

constaterende dat er nu al e-mails worden gestuurd door schoolbesturen dat VO-scholen ook na de zomervakantie heel beperkt open gaan, bijvoorbeeld door alleen een mentoruur en/of bewegingsonderwijs te geven,

overwegende dat er in de communicatie vanuit de overheid gesproken wordt over het feit dat VO-scholen na de zomervakantie «weer open mogen» in plaats van «weer open moeten»,

van mening dat kinderen het meest gebaat zijn bij goed en fysiek onderwijs dat plaatsvindt in het schoolgebouw en dat alle VO-scholen dus gewoon weer les moeten gaan geven,

verzoekt de regering, erop toe te zien dat alle VO-scholen na de zomervakantie, binnen de geldende regels, gewoon weer open gaan en volledig les gaan geven,

verzoekt de regering, op te treden bij VO-scholen die na de zomervakantie ervoor kiezen om beperkt over te gaan en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Rudmer Heerema