Stemming

Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen

98,0 %
2,0 %


GL

Van Haga

PVV

SP

CDA

SGP

CU

DENK

PvdD

PvdA

50PLUS

FvD

VVD

D66

Groep Krol/vKA


Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat scholen regionaal de opdracht hebben een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden;

overwegende dat de Minister op dit moment slechts waarneemt of er een divers aanbod van brugklassen is;

verzoekt de regering, in samenwerking met gemeenten meer regie te voeren op een divers aanbod van verschillende typen brugklassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen


Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen

2020-06-30
Dossier: 35300-VIII
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-194.html