Stemming

Motie van het lid Kwint over het aantal herleidbare coronabesmettingen registreren per school

48,0 %
52,0 %


SP

FVD

CDA

SGP

PVV

GL

CU

Van Haga

VVD

D66

PvdD

PvdA

DENK

50PLUS


Nr. 191 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onrust en onduidelijkheid kunnen ontstaan over een eventuele toename van het aantal coronabesmettingen samenhangend met de heropening van de scholen;

constaterende dat er geen specifieke registratie plaatsvindt van coronabesmettingen die herleidbaar zijn naar weer geopende scholen;

van mening dat om mensen te voorzien van betrouwbare informatie deze registratie noodzakelijk is;

verzoekt de regering, het aantal coronabesmettingen die herleidbaar zijn tot een besmetting op een specifieke school te gaan registreren per school en deze informatie openbaar beschikbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over het aantal herleidbare coronabesmettingen registreren per school

2020-06-30
Dossier: 35300-VIII
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-191.html