Stemming

Motie van het lid Öztürk over stageplekken garanderen voor alle studenten in het mbo

20,7 %
79,3 %


PvdD

CU

Groep Krol/vKA

FvD

50PLUS

D66

CDA

PVV

PvdA

DENK

GL

SP

VVD

Van Haga

SGP


Nr. 200 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat studenten met een migratieachtergrond erg moeilijk aan een stageplek komen;

constaterende dat dit kan zorgen voor studievertraging;

verzoekt de regering, om stageplekken te garanderen voor alle studenten van het mbo en daarbij de regie te leggen bij de landelijke mbo-scholen en gemeenten voor het regelen van deze stageplekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over stageplekken garanderen voor alle studenten in het mbo

2020-06-30
Dossier: 35300-VIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-200.html