Stemming

Motie van het lid Van den Hul over een meer proactieve rol voor onderwijsinstellingen bij stagediscriminatie

32,7 %
67,3 %


Van Haga

CU

Groep Krol/vKA

GL

SGP

SP

CDA

50PLUS

PvdD

PVV

DENK

D66

PvdA

VVD

FvD


Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat stagediscriminatie een hardnekkig probleem is, terwijl stages wel een verplicht onderdeel zijn in het beroepsonderwijs;

overwegende dat onderwijsinstellingen een meer proactieve rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat alle studenten een passende stageplaats vinden;

constaterende dat de huidige garantieplicht er onvoldoende voor zorgt dat alle studenten zeker zijn van een stageplek;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat onderwijsinstellingen een meer proactieve rol vervullen, te beginnen met het omzetten van de garantieverplichting in een leveringsplicht, met als uitgangspunt dat studenten in het beroepsonderwijs niet alleen een stageplaats wordt aangeboden maar dat ze ook wanneer nodig actief worden begeleid bij een plaatsing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul


Motie van het lid Van den Hul over een meer proactieve rol voor onderwijsinstellingen bij stagediscriminatie

2020-06-30
Dossier: 35300-VIII
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VIII-195.html