Wetsvoorstel 34550-IV - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)