Kamerstuk 34550-IV-13

Motie van het lid Pechtold over een integrale agenda voor sociaal-economische ontwikkeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 oktober 2016
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-13.html
ID: 34550-IV-13

37,3 %
62,7 %

50PLUS

SGP

Houwers

SP

Klein

CU

CDA

PvdD

PvdA

GrBvK

PVV

GrKÖ

Van Vliet

D66

VVD

GL


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat economische ontwikkeling en armoedebestrijding in Caribisch Nederland achterlopen en dat een concreet, samenhangend voorstel nog steeds ontbreekt;

verzoekt de regering, samen met de eilanden, als onderdeel van de Meerjarenprogramma's, een integrale agenda voor sociaaleconomische ontwikkeling op te stellen met concrete plannen voor in ieder geval: duurzame groei, een goede werkende arbeidsmarkt, verlaging van de kosten van het levensonderhoud en een solide sociaal vangnet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold